Nepředvídatelná budoucnost

Často uvažujeme nad tím, kam jsme se za tak málo let dokázali s technologickým pokrokem dostat, a kam se asi dostaneme za 20, 30, 50 let. Z vlastních zkušeností víme, že se nemusíme bát snít odvážně a divoce, protože možným se může stát ledacos. K nejčastěji diskutovaným otázkám se nepochybně řadí teleporty, lidští roboti a schopnosti medicíny.

Prolínání snů a skutečnosti

Jedním z nových a stále ještě nedostatečně prozkoumaných vynálezů jsou 3D tiskárny . Moci si vytisknout jakékoli trojrozměrné těleso mnohým stále ještě připadá jako pohádka. Ono zatím jakékoli není úplnou pravdou, ale neustále se na této technice pracuje a tak za několik let by mohly být tisknuty nejen jednotlivé díly, ale i celé přístroje. Nanotechnologii zvládají 3D tiskárny bez problémů, tak otázkou jen zůstává: Bude možné si jednou vytisknout dům?