Pár rad, jak na pokládku plovoucí podlahy

Nikdy nelze začít montovat plovoucí podlahu ihned po přinesení do místnosti, vždy je třeba ji nechat aklimatizovat se v prostředí, kde bude položena, alespoň na jeden den. Existuje několik doporučení, jakým směrem a odkud kam pokládat plovoucí podlahy. Doporučuje se klást podlahu rovnoběžně s nejdelší stranou, v panelákových místnostech většinou kolmo na stěnu s oknem. V praxi se však osvědčilo klást podlahu rovnoběžně s užší stranou, na níž je okno. Má to několik výhod: opticky to zvětšuje místnost, dochází k lomu slunečního záření a na podlaze nejsou zvýrazněna místa spojů. V opačném případě jsou viditelné spáry v místech spojů. Poslední výhoda je, že v případě vytečení vody z radiátorů není třeba měnit celou podlahu, ale jen několik lamel pod radiátorem.

Myslíme na všechno – vaše firma Rýdl Podlahy

Položené plovoucí podlahy musí mít kolem stěn, zárubní a sloupů předepsanou dilatační mezeru 1,5 cm. V některých případech může být menší, což my – zkušení montážníci – dovedeme odhadnout. Na zakrytí dilatací slouží různé typy ukončovacích lišt, přechodových lišt a soklových lišt. Firma Rýdl Podlahy doporučuje použít dvouprvkové rozebíratelné soklové lišty, kde lze dodatečně namontovat a skrýt jimi například kabelové rozvody.